Novinky

Obytný priestor v zimnej záhrade – 1. článok

Télikert

Pred spustením budovania zimnej záhrady je potrebné získať čo najviac informácií o širokej škále ponúk a možnostiach riešenia pri samotnej realizácii. Z vizuálneho hľadiska sú si viaceré typy zimných záhrad navzájom veľmi podobné, z technického hľadiska však existujú medzi nimi celkom zásadné rozdiely. Vzhľadom na to, že jej využívanie plánujeme na desaťročia, je potrebné projekt vypracovať a realizovať so spoľahlivou spoločnosťou, ktorá má skúsenosti a stanovený pevný systém a vyhovie pravdepodobným možným mimoriadnym požiadavkám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri realizácii takýchto stavieb.

Sunwood systém zimných záhrad ponúka svojim klientom mimoriadne, plnohodnotné rozšírenie obytného priestoru vybudovaním zimnej záhrady spôsobom, ktorý bežnými stavebnými metódami nie je realizovateľný. Neposlednou devízou je aj navýšenie hodnoty našej nehnuteľnosti.

Anglická firma Ultraframe je úspešnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na výrobu strešného systému pre zimné záhrady. Strešné systémy Ultraframe exportujú od roku 1983 do mnohých krajín sveta vrátane Kanady či Ruskej federácie. Úctyhodný údaj 6 000-8 000 vyrobených strešných systémov svedčí o tom, že tieto konštrukcie používajú aj v krajinách s premenlivými poveternostnými podmienkami.

Naša firma spolupracuje s viacerými výrobcami strešných systémov zimných záhrad ale vo váčšine prípadov používame tento systém.

V nasledujúcich článkoch by sme Vám zo skúseností radi priblížili tie tie hlavné kritériá, ktoré by mali noví záujemcovia moderných zimných záhrad brať do úvahy.

telikert0038k

Télikert

Sústavy okien a dvier z PVC pre zimné záhrady nie je vhodné suplovať bežnými oknami a dverami z PVC. Profily bežných okien a dvier nie sú z hľadiska tuhosti, vodotesnosti a schopnosti odvodňovania určené na účely riešenia strešných konštrukcií (okrem bočných sklených sústav). Je pravdepodobné, že takéto riešenia sú lacnejšie, môžeme ich doma zostaviť svojpomocne, z hľadiska perspektívy do budúcnosti je však ich používanie obmedzené.

Najspoľahlivejším riešením je práve sústava profilov, určená priamo na výrobu strešných systémov pre zimné záhrady (použitý materiál je hliník bez tepelného mosta alebo kombinácia hliníka s plastom). Jedným z hlavných kritérii pri výstavbe zimnej záhrady je naskytnutý výhľad vďaka veľkým priehľadným plochám.

telikert900pix

Lakótélikert